Text Box: AUT. MASKINENTREPRENØR
ØISTEIN  ASK  ANDERSEN
GRAVING - SPRENGING - TRANSPORT - MATJORD
 

Home
Graving
Sprenging
Transport
Annet arbeid
Matjord
Kontaktoss

 

Graving

 

 

 

  • Tomtegraving.

  • Planering.

  • Drenering.

  • Vann, vei og kloakk.

  • Klargjøring for asfaltering og steinlegging.

  • Renseanlegg.

  • Utgraving for svømmebasseng.

  • Rørpressing under vei.

 

 

 

 

                                               Utgraving av sprengt tomt.

                                                Ferdig pukket og komprimert byggegrube.